Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc thăm khám hoặc dịch vụ của phòng khám chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • Phòng Khám BS. Huỳnh - Tế Bào Gốc
    (từ Thứ 2 đến CN 09:00 Sáng - 17:00 Chiều)
  • 7/24  Thành Thái (Cư xá Đồng Tiến)
           Phường 14, Quận 10. TP. HCM.
  • (+84) 0933 75 35 53 / 0982 90 29 28
  • drnguyenhuynh@gmail.com


  BacsiNguyenHuynh

 

Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang