Pluripotent Stem Cell (Tế bào gốc đa năng) do con người tạo ra dùng để cải thiện tình trạng xơ hóa gan

Abstract


Với số lượng ngày càng tăng của bệnh nhân mắc các bệnh suy gan xơ gan cũng như nguồn cung cấp các cơ quan hiến tặng hạn chế, vi vây phương pháp điều trị cho loại bệnh này được đáp ứng. Nghiên cứu điều trị bằng các đại thực bào có khả năng thực bào và hoạt động chống viêm như tiết metalloproteinase (MMPs) là phương pháp điều trị tế bào có tiềm năng. Tế bào gốc đa năng nhân tạo (iPSCs) có khả năng tạo ra một quần thể đại thực bào đồng nhất bằng cách sử dụng quy trình biệt hóa không có huyết thanh và nguồn cấp dữ liệu được xác định đầy đủ. Các đại thực bào iPSC ở người mang những đặc điểm cơ bản của tế bào gốc và hoạt động thực bào tương tự như các đại thực bào có nguồn gốc từ máu ngoại vi. Hơn thế nữa, phân tích biểu hiện gen và cytokine cho thấy rằng các đại thực bào này có thể phân cực hiệu quả thành kiểu hình M1 tiền viêm hoặc chống viêm M2 khi có mặt của LPS + IFN-γ và IL-4 + IL-13, tương ứng. Đại thực bào M1 biểu hiện mức độ cao của CD80, TNF-α và IL-6 trong khi đại thực bào M2 biểu hiện mức độ cao của CD206, CCL17 và CCL22. Ở nghiên cứu này, chúng tôi chứng minh rằng điều trị xơ hóa gan bằng cả quần thể đại thực bào có nguồn gốc từ iPSC ở người và đặc biệt là phân nhóm M2 làm giảm đáng kể biểu hiện gen nguyên bào và các dấu hiệu mô học liên quan đến bệnh bao gồm Sirius Red, αSMA và desmin trong bệnh Rag2 thiếu miễn dịch và IL-6 trong khi đại thực bào M2 cho thấy sự biểu hiện cao của CD206, CCL17 và CCL22. Trong nghiên cứu, chúng tôi chứng minh rằng điều trị xơ hóa gan bằng cả quần thể đại thực bào có nguồn gốc từ iPSC ở người và đặc biệt là phân nhóm M2 làm giảm đáng kể biểu hiện gen nguyên bào và các dấu hiệu mô học liên quan đến bệnh bao gồm Sirius Red, αSMA và desmin trong bệnh Rag2 thiếu miễn dịch trên mô hình chuột, làm cho phương pháp này trở thành một con đường đầy hứa hẹn dựa trên tế bào để điều trị xơ hóa ở người.

Mời quý độc giả xem toàn bộ bài nghiên cứu tại trang này. 


Thụ thể Aryl Hydrocarbon giúp cân bằng nội môi, tái tạo và sản sinh nang tóc bằng cách điều chỉnh tế bào gốc