Tế bào gốc đến từ đâu

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một số nguồn tế bào gốc:

Tế bào gốc phôi: Các tế bào gốc này đến từ phôi thai từ ba đến năm ngày tuổi. Ở giai đoạn này, phôi được gọi là phôi nang và có khoảng 150 tế bào.

Đây là các tế bào gốc đa năng (pluripotent), nghĩa là chúng có thể phân chia thành nhiều tế bào gốc hơn hoặc có thể trở thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể. Tính linh hoạt này cho phép tế bào gốc phôi được sử dụng để tái tạo hoặc sửa chữa các mô và cơ quan bị bệnh.

Xem bài viết liên quan: TẾ BÀO GỐC PHÔI VÀ NHỮNG TRANH LUẬN SÔI NỔI TRONG NGHIÊN CỨU


Tế bào gốc trưởng thành: Những tế bào gốc này được tìm thấy với số lượng nhỏ trong hầu hết các mô trưởng thành, chẳng hạn như tủy xương, mô mỡ, răng sữa.... So với tế bào gốc phôi, tế bào gốc trưởng thành có khả năng hạn chế hơn trong việc tạo ra các tế bào khác nhau của cơ thể.

Trước đây người ta  cho rằng tế bào gốc trưởng thành chỉ có thể tạo ra các loại tế bào tương tự. Ví dụ, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng các tế bào gốc cư trú trong tủy xương chỉ có thể tạo ra các tế bào máu.

Tuy nhiên, bằng chứng mới cho thấy rằng tế bào gốc trưởng thành có thể tạo ra nhiều loại tế bào khác nhau. Ví dụ, tế bào gốc tủy xương có thể tạo ra các tế bào xương hoặc cơ tim.

Tế bào trưởng thành cũng có thể làm thay đổi để có các đặc tính của tế bào gốc phôi (tế bào gốc đa năng). Các nhà khoa học đã biến đổi thành công các tế bào trưởng thành thông thường thành tế bào gốc bằng cách sử dụng phương pháp tái lập trình di truyền. Giờ đây, chúng ta có thể lập trình lại các tế bào để hoạt động tương tự như tế bào gốc phôi.

Xem bài viết liên quan: Ứng dụng tế bào gốcKhái niệm và lịch sử nghiên cứu tế bào gốc

Tế bào gốc chu sinh (Perinatal stem cells): Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra tế bào gốc trong nước ối cũng như máu dây rốn. Các tế bào gốc này còn có khả năng biến đổi thành các tế bào chuyên biệt.

Nước ối lấp đầy túi bao quanh và bảo vệ thai nhi đang phát triển trong tử cung. Các nhà nghiên cứu đã xác định các tế bào gốc trong các mẫu nước ối được lấy từ phụ nữ mang thai để kiểm tra các bất thường – một thủ tục gọi là amniocentesis.

Cần nghiên cứu thêm về các tế bào gốc từ nước ối để hiểu được tiềm năng của chúng.

Xem bài viết liên quan: LIỆU PHÁP TẾ BÀO GỐC (Y HỌC TÁI TẠO) LÀ GÌ VÀ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?Liệu pháp Tế Bào Gốc (Y học tái tao) là gì và chúng hoạt động như thế nào?