TẬP VLTL SAU MỔ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC

TẬP VLTL SAU MỔ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC

Tập phục hồi chức năng theo 4 giai đoạn: Chăm sóc vết thương cho đến luyện tập hoàn thiện sức mạnh và sức bền.

Người phụ trách Quản Trị Web
Cập nhật gần nhất 08/05/2022
Thời gian hoàn thành 45 phút
Thành viên 1