Tập cột sống lưng thoái hóa sau điều trị

Tập cột sống lưng thoái hóa sau điều trị

Tất cả các động tác trong hướng dẫn này bệnh nhân đều có thể tự luyện tập tại nhà. Có thể tăng tính hiệu quả trong tập luyện cùng với sự hỗ trợ của người thân bênh cạnh để động viên tinh thần sau điều trị. Sự chủ động và duy trì thường xuyên các động tác trong video không cần sự can thiệp trực tiếp từ Bác Sỹ sẽ giúp cho bệnh nhân phục hồi tốt hơn tình trạng sức khoẻ của mình, làm tăng thêm chất lượng cuộc sống cá nhân.

Người phụ trách Quản Trị Web
Cập nhật gần nhất 08/05/2022
Thời gian hoàn thành 7 phút
Thành viên 1