Bài tập phục hồi chức năng theo 4 giai đoạn

1. Chăm sóc vết thương

– Vết thương nhỏ, được băng bằng băng dán thoáng không thấm nước.

– Giữ sạch, khô vết thương.

– Cắt chỉ sau mổ 7 ngày.


* Giai đoạn 1: 4 tuần đầu

Ngày thứ 1 và 2:

+  Chườm lạnh – nẹp Zymmer chân sau mổ.

+  Gối duỗi tối đa sau mổ.

+  Tập gồng cơ tại chỗ – nâng đùi – dạng đùi.

Ngày thứ 3 và 6:

+  Tập gồng cơ ba đầu và bốn đầu đùi

+  Di động xương bánh chè

+  ROM(gấp duỗi):0 độ  – 60độ – 0độ.

+ Tập đi với 2 nạng, chân đau có nẹp Zymmer.

Ngày thứ 7 và 20:

+  Tập mạnh cơ đùi: nâng đùi với tạ

+  Đi lại với nẹp Zymmer, bỏ nạng.

+  ROM: 0độ–90độ–0độ

Ngày thứ 21 và 28:

+  Tập như trên.

+  Tập xe đạp lực nhẹ.

+  Tập đi bỏ nẹp Zymmer.

+  ROM: tối đa 0độ – 90độ – 0độ , đến 0độ – 110độ – 0độ.

* Giai đoạn 2: tuần thứ 5 đến tuần thứ 8.

– Tập sức mạnh cơ đùi: đá tạ, đạp xe, đi thảm.

–  ROM: 0độ – 120độ – 0độ, đến 0độ – 135độ – 0độ.

– Tập ván thăng bằng.

– Thời lượng vận động tăng lên 60 – 90’/ lần:   sáng, chiều.

– Đánh giá theo chỉ số Lysholm và IKDC.

* Giai đoạn 3: tuần thứ 9 đến tuần thứ 12.

– Tập sức mạnh và sức bền: đá tạ, đi bộ, chạy chậm,   bơi, đạp xe.

* Giai đoạn 4: tuần thứ 13 đến tuần thứ 28.

– Tập hoàn thiện sức mạnh và sức bền.

– Tập kỹ năng theo chuyên sâu, cường độ tăng  dần.

– Đáng giá theo chỉ số Lysholm, IKDC.

– Sau 6 tháng trở về chế độ tập luyện và lao động với đơn vị.Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Tác vụ
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.