Bài tập cho thoái hóa cột sống lưng

Bài tập cho thoái hóa cột sống lưng

Bài tập cho xương chậu, Bài tập ưỡn người lên cao, Bài tập cột sống lưng gập người, Bài tập cột sống lưng xoay người

Người phụ trách Quản Trị Web
Cập nhật gần nhất 08/05/2022
Thời gian hoàn thành 45 phút
Thành viên 1