Thay đổi trong quá trình chuyển hóa năng lượng và thoái hóa thần kinh ảnh hưởng xấu đến DNA

Abstract

Mối tương quan giữa tổn thương DNA và lão hóa đã được thảo luận kể từ khi Peter Medawar đưa ra lý thuyết hiện đại đầu tiên về lão hóa vào năm 1952. Để hỗ trợ mối quan hệ giữa tổn thương DNA và lão hóa, hầu hết các rối loạn tuyến giáp phân đoạn ở người, có chung một số đặc điểm của quá trình lão hóa: Đều do hạn chế trong quá trình sửa chữa và truyền tín hiệu tổn thương DNA. Một ví dụ điển hình cho điều này là hội chứng Cockayne (CS), có biểu hiện là thoái hóa thần kinh, mất điều hòa tiểu não và không phát triển, gây ra bởi các khiếm khuyết bẩm sinh trong các protein quan trọng của nhánh phiên mã. 

Trong nghiên cứu, chúng tôi đã tạo một mô hình chuột mới của CS bằng cách kết hợp hai alen null khác nhau trong NER (sửa chữa DNA cắt bỏ nucleotide). Chuột đột biến đồng hợp tử kép Csa | Xpa, hoặc CX, đại diện cho mô hình chuột đầu tiên của bệnh CS nghiêm trọng sống sót sau thời kỳ cai sữa với khả năng xâm nhập cao. Sau khi cai sữa, chuột CX có biểu hiện mất mỡ ngày càng tăng và các biến chứng thoái hóa thần kinh bắt chước chính xác bệnh ở người. Các đánh giá về sự mất mỡ cho thấy rằng quá trình phosphoryl hóa oxy hóa, cụ thể là oxy hóa axit béo (FAO), tăng lên đáng kể khi sự tích tụ mãn tính của tổn thương DNA ở động vật CX in vivo và in vitro, và cả trong các dòng tế bào bệnh nhân CS…..

Mời quý độc giả xem thêm và tải về bài báo cáo nghiên cứu hoàn chỉn tại trang này.


Pluripotent Stem Cell (Tế bào gốc đa năng) do con người tạo ra dùng để cải thiện tình trạng xơ hóa gan