Tế bào gốc phôi và những tranh luận sôi nổi trong giới khoa học

TẾ BÀO GỐC PHÔI NÀY ĐẾN TỪ ĐÂU? 

Các tế bào gốc phôi đang sử dụng trong nghiên cứu được lấy từ trứng đã được thụ tinh tại các phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm nhưng chưa bao giờ được cấy vào tử cung của phụ nữ. Tế bào gốc được hiến tặng với sự đồng ý của người hiến.

TẠI SAO LẠI CÓ TRANH CÃI VỀ VIỆC SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC PHÔI? 

Tế bào gốc phôi được lấy từ phôi giai đoạn đầu - một nhóm tế bào hình thành khi trứng của phụ nữ được thụ tinh với tinh trùng của đàn ông trong phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm. Bởi vì tế bào gốc phôi người được chiết xuất từ ​​phôi người, một số câu hỏi và vấn đề đã được đặt ra về đạo đức của nghiên cứu tế bào gốc phôi.

Viện Y tế Quốc gia đã đưa ra hướng dẫn cho nghiên cứu tế bào gốc ở người vào năm 2009. Các hướng dẫn xác định tế bào gốc phôi và cách chúng có thể được sử dụng trong nghiên cứu, và các khuyến nghị về việc hiến tặng tế bào gốc phôi. Ngoài ra, các hướng dẫn nêu rõ tế bào gốc phôi từ phôi được tạo ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm chỉ có thể được sử dụng khi phôi không cần thiết nữa.

Xem thêm: Những ứng dụng điều trị tế bào gốc


Tế bào gốc đến từ đâu?
Tìm câu trả lời đơn giản và ngắn gọn nhất cho người mới bắt đầu tại đây nhé!