Nhân bản trị liệu là gì và mang lại những lợi ích như thế nào?

Nhân bản trị liệu (therapeutic cloning), là một kỹ thuật tạo ra các tế bào gốc đa năng độc lập với trứng đã thụ tinh. Trong kỹ thuật này, hạt nhân, chứa vật liệu di truyền, được lấy ra từ một quả trứng chưa được thụ tinh.

Hạt nhân của người hiến tặng sau đó được tiêm vào trứng, thay thế hạt nhân đã bị loại bỏ, trong một quá trình được gọi là chuyển giao hạt nhân. Trứng được phép phân chia và sớm hình thành phôi nang. Quá trình này tạo ra một dòng tế bào gốc giống hệt về mặt di truyền với tế bào của người hiến tặng – về bản chất là một dòng vô tính.

Một số nhà nghiên cứu tin rằng tế bào gốc lấy từ nhân bản trị liệu có thể mang lại lợi ích hơn so với tế bào gốc từ trứng đã thụ tinh vì tế bào nhân bản ít có khả năng bị từ chối sau khi được cấy trở lại vào người hiến tặng và có thể cho phép các nhà nghiên cứu xem chính xác bệnh phát triển như thế nào.


Xem thêm các bài viết liên quan: TẾ BÀO GỐC VÀ NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN MÀ CHÚNG TA CẦN BIẾTPHÂN LOẠI TẾ BÀO GỐC THEO NGUỒN GỐC

NHÂN BẢN TRỊ LIỆU Ở NGƯỜI CÓ THÀNH CÔNG KHÔNG?

Rất tiếc là không. Các nhà nghiên cứu đã không thể thực hiện thành công việc nhân bản trị liệu với con người mặc dù đã thành công ở một số loài khác.

Tuy nhiên, trong các nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu đã tạo ra tế bào gốc đa năng của con người bằng cách sửa đổi quá trình nhân bản trị liệu. Các nhà nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu tiềm năng nhân bản trị liệu ở người.

Xem thêm các bài viết liên quan: Quy trình điều trị thoái hóa khớp gối bằng cấy ghép tự thân tế bào gốc từ mô mỡLIỆU PHÁP TẾ BÀO GỐC (Y HỌC TÁI TẠO) LÀ GÌ VÀ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?Chẩn đoán viêm khớp dạng thấp (phần 1)
BS. Vũ Thị Thanh Hoa - Khoa nội xương khớp (A17)