Gãy xương đòn

Giải phẫu xương đòn Xương đòn nằm giữa xương ức và xương bả vai, nó kết nối cánh tay vào thân người. Nằm dưới xương đòn là những cấu trúc rất quan trọng như mạch máu thần kinh, vì vậy khi gãy xương đòn gây những nguy tổnthương những cấu trúc này do lực chấn…

Read More
Trang: 1 2 3 4 5 6