QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI BẰNG CẤY GHÉP TỰ THÂN TẾ BÀO GỐC TỪ MÔ MỠ

Bệnh nhân được chẩn đoán thoái hóa khớp gối ↓ Làm các xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân ↓ Làm các xét nghiệm tiền phẫu ↓ Bệnh nhân được làm các thủ thuật: Lấy mỡ bụng và máu ngoại vi tại bệnh viện   Xử lý mẫu mỡ nhằm thu tế bào gốc Xử lý…

Read More