Tập phục hồi chức năng theo 4 giai đoạn

1. Chăm sóc vết thương

– Vết thương nhỏ, được băng bằng băng dán thoáng không thấm nước.

– Giữ sạch, khô vết thương.

– Cắt chỉ sau mổ 7 ngày.

* Giai đoạn 1: 4 tuần đầu

Ngày thứ 1 và 2:

+  Chườm lạnh – nẹp Zymmer chân sau mổ.

+  Gối duỗi tối đa sau mổ.

+  Tập gồng cơ tại chỗ – nâng đùi – dạng đùi.

Ngày thứ 3 và 6:

+  Tập gồng cơ ba đầu và bốn đầu đùi

+  Di động xương bánh chè

+  ROM(gấp duỗi):0 độ  – 60độ – 0độ.

+ Tập đi với 2 nạng, chân đau có nẹp Zymmer.

Ngày thứ 7 và 20:

+  Tập mạnh cơ đùi: nâng đùi với tạ

+  Đi lại với nẹp Zymmer, bỏ nạng.

+  ROM: 0độ–90độ–0độ

Ngày thứ 21 và 28:

+  Tập như trên.

+  Tập xe đạp lực nhẹ.

+  Tập đi bỏ nẹp Zymmer.

+  ROM: tối đa 0độ – 90độ – 0độ , đến 0độ – 110độ – 0độ.

* Giai đoạn 2: tuần thứ 5 đến tuần thứ 8.

– Tập sức mạnh cơ đùi: đá tạ, đạp xe, đi thảm.

–  ROM: 0độ – 120độ – 0độ, đến 0độ – 135độ – 0độ.

– Tập ván thăng bằng.

– Thời lượng vận động tăng lên 60 – 90’/ lần:   sáng, chiều.

– Đánh giá theo chỉ số Lysholm và IKDC.

* Giai đoạn 3: tuần thứ 9 đến tuần thứ 12.

– Tập sức mạnh và sức bền: đá tạ, đi bộ, chạy chậm,   bơi, đạp xe.

* Giai đoạn 4: tuần thứ 13 đến tuần thứ 28.

– Tập hoàn thiện sức mạnh và sức bền.

– Tập kỹ năng theo chuyên sâu, cường độ tăng  dần.

– Đáng giá theo chỉ số Lysholm, IKDC.

– Sau 6 tháng trở về chế độ tập luyện và lao động với đơn vị.

Nguyen Ton Ngoc Huynh

Bác sỹ Chuyên khoa II về Ngoại chấn thương. Chuyên gia về Tế Bào Gốc và ứng dụng công nghệ tế bào trong phẩu thuật, điều trị và thẩm mỹ.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.