Xương bả vai bao gồm 3 xương: xương cánh tay, xương bả vai, và xương đòn.

Khớp vai là 1 khớp lồi cầu- ổ chảo, chỏm xương cánh tay gắn vào ổ chảo xương bả vai.

Cánh tay gắn kết với ổ chảo cánh tay nhờ vào chóp xoay và bao khớp, chóp xoay bao gồm 4 cơ, nó kêt hợp nhau tạo thành 1 vùng bao quanh chỏm xương cánh tay, chóp xoay bám từ xương bả vai tới chỏm xương cánh tay giúp nâng và xoay cánh tay.

Có 1 bao gọi là túi hoạt mạc lót giữa chóp xoay và phần trên của xương bả vai(mỏm cùng vai) túi hoạt mạc này giúp cho chóp xoay không bị va chạm vào mỏm cùng vai khi vận động cánh tay, khi chóp xoay bị rách hay chấn thương túi này cũng có thể bị viêm và đau.

Nguyen Ton Ngoc Huynh

Bác sỹ Chuyên khoa II về Ngoại chấn thương. Chuyên gia về Tế Bào Gốc và ứng dụng công nghệ tế bào trong phẩu thuật, điều trị và thẩm mỹ.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.