1. Lấy mỡ bụng và máu ngoại vi tại bệnh viện
  2.   Xử lý mẫu mỡ nhằm thu tế bào gốc
  3. Xử lý máu nhằm thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu
  4. Huyền phù tế bào gốc thu được và huyết tương giàu tiểu cầu thành một hỗn hợp
    ( 3bước trên được thực hiện tại phòng Thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trường  )
  5. Phẫu thuật nội soi gối
Nguyen Ton Ngoc Huynh

Bác sỹ Chuyên khoa II về Ngoại chấn thương. Chuyên gia về Tế Bào Gốc và ứng dụng công nghệ tế bào trong phẩu thuật, điều trị và thẩm mỹ.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.