Để cung cấp được nhiều thông tin hơn cho quý đọc giả và bệnh nhân, trang web Bác Sĩ Huỳnh đang duy tu. Vui lòng gọi 0982902928 để được tư vấn hoặc đặt lịch khám. Từ 1.12.2020 dự kiến website sẽ đi vào hoạt động bình thường.
Rất mong mọi người cảm thông và truy cập lại trang web sau thời gian trên.

No Older Articles
No Newer Articles
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.