Giai đoạn 1: giai đoạn hạn chế vận động

Mục tiêu:

Bảo vệ vết mổ

Giảm hiệu quả tiêu cực của bất động

Điều khiển sự cân bằng nhịp nhàng

Giảm đau và chống nhiễm trùng

Tuần 0- 4 sau mỗ:

Giảm đau, sưng

Giảm kết dính mô sẹo

ROM khớp vai:

– Gập 900

– Dang 75-850  

– Xoay trong 55-60, xoay ngoài 0-10 độ

Duy trì sức mạnh cơ vùng vai

Duy trì ROM khớp khuỷu và bàn tay

Chương trình thực hiện:

Chườm đá

Siêu âm

Vận động thụ động, chủ động tự trợ giúp nhẹ nhàng

Không chủ động dang, duỗi, xoay ngoài

Co cơ đẳng trường với cánh tay sát thân người

Vận động chủ động tự do

Tiếp tục mang nẹp

Tuần 5- 6 sau mỗ:

Tăng ROM khớp vai:

Gập 135-1400 

Xoay ngoài 25-300, xoay trong 55-600  ở 45 độ dang

Bắt đầu tăng sức mạnh cơ

Chương trình thực hiện:

Vận động chủ động trợ giúp, tự trợ giúp

Có thể chủ động xoay trong, xoay ngoài với cánh tay sát thân người

Co nghỉ, giữ nghỉ

Bài tập chuỗi động đóng, ổn định nhịp nhàng

Giai đoạn 2: giai đoạn bán cấp-bảo vệ vừa phải

Mục tiêu:  

Khôi phục hoàn toàn ROM( 10 tuần):

Gập vai:1600

Xoay trong: 900 xoay ngoài 60,ở 70-750 dang

Bảo vệ vết mổ

Khôi phục sức mạnh cơ

Chương trình thực hiện:

Co nghỉ, giữ nghỉ

Vận động chủ động tự do, trợ giúp và tự trợ giúp

Tiếp tục co cơ đẳng trường

Vận động đề kháng từ nhẹ đến nặng

Tăng tiến bài tập chức năng

Giai đoạn 3: giai đoạn bảo vệ tối thiểu

Tiêu chuẩn để tiến tới giai đoạn 3:

Hoàn tất hết TVĐ không đau

Sức mạnh cơ bậc 4-5

Không đau

Cân bằng ổn định

Mục tiêu:

Thiết lập và duy trì ROM bình thường

Cải thiện sức dẻo, sức mạnh và sức bền

Bắt đầu những hoạt động chức năng

Bài tập ổn định vai

Chương trình thực hiện:15-18 tuần

Tiếp tục tất cả bài tập kéo dãn

Tiếp tục tập mạnh cơ

Huấn luyện sức bền

Hạn chế hoạt động thể thao( bơi nhẹ)

Giai đoạn 4: giai đoạn tăng sức mạnh

Mục tiêu tiến tới giai đoạn 4:

Hoàn tất TVĐ không đau

Sức mạnh cơ đạt 75-80% so với bên lành

Không đau

Sự cân bằng ổn định hoàn toàn

Chương trình thực hiện:

Tiếp tục bài tập linh hoạt

Tiếp tục co cơ đẳng trương

Tiến tới những môn thể thao bị gián đoạn

Giai đoạn 5: trở lại hoạt động chức năng( 6-9 tháng)

Mục tiêu:

Hoàn tất TVĐ không đau

Trở lại hoạt động thể thao

Duy trì sức mạnh,sự di động và cân bằng

Bài tập:

Hoạt động thể thao không giới hạn

Tiếp tục bài tập độ dẻo và sức mạnh

Leave a Comment