Quy trình điều trị thoái hóa khớp bằng tế bào gốc


Bệnh nhân được chẩn đoán thoái hóa khớp gối

Làm các xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân

Làm các xét nghiệm tiền phẫu

Bệnh nhân được làm các thủ thuật:

  1. Lấy mỡ bụng và máu ngoại vi tại bệnh viện
  2.   Xử lý mẫu mỡ nhằm thu tế bào gốc
  3. Xử lý máu nhằm thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu
  4. Huyền phù tế bào gốc thu được và huyết tương giàu tiểu cầu thành một hỗn hợp
    ( 3bước trên được thực hiện tại phòng Thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trường  )
  5. Phẫu thuật nội soi gối

Bệnh nhân được tiêm hỗn hợp tế bào gốc và huyết tương
giàu tiểu cầu vào trong khớp gối

Bệnh nhân được theo dõi theo hẹn